Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Jasiek jest:
a) sierotą
b) szwagrem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) synem Gospodarza
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ą”
b) „a”
c) „e”
d) „ó”
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Nos
b) Żyd
c) Poeta
d) Czepiec
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Jana Matejki
b) Jacka Malczewskiego
c) Włodzimierza Tetmajera
d) Stanisława Wyspiańskiego
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) R. Starzewski
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) T. Nosowski
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
d) chwila przywołania Chochoła
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1848
c) 1863
d) 1830
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) kupcu
b) burmistrzu
c) sołtysie
d) wójcie
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) kosę
b) lirę
c) złoty róg
d) buławę
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Marii Mikołajczykówny
b) Jadwigi mikołajczykówny
c) Kliminy
d) Anny Mikołajczykówny
Rozwiązanie


Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) sępa
c) wrony
d) szpaka
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) bratanie się inteligencji i chłopów
b) chłopów
c) inteligencję
d) chłopomanię
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w drugim i trzecim akcie
c) w trzecim akcie
d) w pierwszym i ostatnim akcie
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) poglądy Księdza
b) dług
c) ilość wódki na weselu
d) rozpijanie chłopów
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Czepiec
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) niechęć
b) marazm
c) pobudzenie
d) euforię
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) Piastów
c) Jagiellonów
d) ostatniej elekcji
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Poeta i Rachel
b) Nos i Marysia
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Dziennikarz i Czepiec
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) eklektyzmu
b) dekadentyzmu
c) naturalizmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) radomska
b) targowicka
c) grodzieńska
d) barska
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) jabłonkowanie
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) asybilacji
d) mazurzenia
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki używanej
d) sztuki wyzwolonej
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) mającego talent malarski
b) staromodnego
c) interesującego się kulturą renesansu
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź chocholego tańca
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) powstania bokserów
c) rewolucji kulturalnej w Chinach
d) wprowadzenia komunizmu w Chinach
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 12 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Puszczykiem
b) Bocianem
c) Krukiem
d) Sową
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) przed gospodą
c) w gospodzie
d) na dziedzińcu
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) zielonkawego
c) niebieskiego
d) białego
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Maryny
c) Racheli
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Jakuba Szelę
b) przyjaciela
c) Głowackiego
d) Piasta
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest elokwentna i obyta
b) twardo stąpa po ziemi
c) nie kocha swego męża
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Kuba
b) Staszek
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Wernyhora
c) Rycerz
d) Chochoł
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Węgrzyc
c) do Krakowa
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) we własnym domy"
b) na weselu"
c) przy gościach"
d) podczas tańców"
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu szekspirowskiego
b) dramatu antycznego
c) pozytywizmu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Haneczki
b) Panny Młodej
c) Racheli
d) Marysi
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) krytykuje konserwatyzm
b) popiera chłopomanię
c) jawi się jako reformator
d) mówi, że ma dość usypiania narodu
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Kościuszki
c) Kilińskiego
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) listopadowej
b) grudniowej
c) sierpniowej
d) styczniowej
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Basia
b) Lusia
c) Kasia
d) Isia
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Mickiewicz
b) Słowacki
c) Kościuszko
d) Chopin
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) flecie
b) organach
c) fujarce
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia chocholego tańca
b) rozpoczęcia poprawin
c) rozpoczęcia powstania
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w sercu
c) w lędźwiach
d) w głowie
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „ojcem”
c) „wnukiem”
d) „synem”
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) inteligencji
c) mieszczaństwa
d) szlachty
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) dramaturgiem
b) pisarzem
c) malarzem
d) rzeźbiarzem
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Matejki
b) Jana Stanisławskiego
c) Józefa Mehoffera
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Zofia Nałkowska
c) Stanisław Przybyszewski
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Poety
b) Dziennikarza
c) Pana Młodego
d) Nosa
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Jadwigi
c) św. Heleny
d) św. Brygidy
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) towarzysza dyskusji
c) dar niebios
d) muzę
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) rosyjski
b) moskiewski
c) berliński
d) pruski
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) moda na stroje ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) rękodzieło ludowe
d) powierzchowna fascynacja chłopami
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) poddaństwa
b) nienawiści
c) sporów
d) wiary
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) pierwszy akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie zna kalendarza prac rolników
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) czuje się lepsza niż chłopi
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) patriotyzmu
c) próżności
d) odpowiedzialności
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
d) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) impresjonistycznego
d) naturalistycznego
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziennikarz
b) Radczyni
c) Żyd
d) Dziad
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) pojednanie
c) zemstę
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) władzy Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Tagi: