Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) jawi się jako reformator
b) krytykuje konserwatyzm
c) popiera chłopomanię
d) mówi, że ma dość usypiania narodu
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) naturalizmu
b) dekadentyzmu
c) eklektyzmu
d) moralizmu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) ilość wódki na weselu
b) rozpijanie chłopów
c) dług
d) poglądy Księdza
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) radomska
c) grodzieńska
d) barska
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Krakowa
c) do Bronowic
d) do Węgrzyc
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki mody
c) sztuki rękodzieła
d) sztuki wyzwolonej
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) czuje się lepsza niż chłopi
b) nie zna kalendarza prac rolników
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jana Stanisławskiego
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) potęgi Polaków
c) tchórzostwa Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) T. Nosowski
b) R. Starzewski
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) S. Wyspiański
Rozwiązanie


Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź chocholego tańca
b) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
c) zapowiedź oczepin
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Brygidy
c) św. Heleny
d) św. Jadwigi
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) jabłonkowanie
d) asybilacji
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) pojednanie
c) zemstę
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) we własnym domy"
b) na weselu"
c) podczas tańców"
d) przy gościach"
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Haneczki
b) Panny Młodej
c) Marysi
d) Racheli
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) szpaka
b) wrony
c) kruka
d) sępa
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) pierwszy akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Przybyszewski
b) Zofia Nałkowska
c) Stanisław Ignacy Witkiewicz
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) rzeźbiarzem
b) dramaturgiem
c) malarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) kupcu
c) burmistrzu
d) wójcie
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) organach
b) flecie
c) fujarce
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) wszechstronnie uzdolnionego
b) mającego talent malarski
c) staromodnego
d) interesującego się kulturą renesansu
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Jasińskiego
b) Głowackiego
c) Kościuszki
d) Kilińskiego
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Gospodarz
b) Dziad
c) Czepiec
d) Jasiek
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Piasta
b) Głowackiego
c) przyjaciela
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) muzę
b) towarzysza dyskusji
c) dar niebios
d) anioła
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) mieszczaństwa
b) chłopstwa
c) inteligencji
d) szlachty
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Kościuszko
b) Mickiewicz
c) Słowacki
d) Chopin
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) szwagrem Gospodarza
b) sierotą
c) wnukiem Gospodarza
d) synem Gospodarza
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Włodzimierza Tetmajera
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
d) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w trzecim akcie
d) w drugim i trzecim akcie
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy gnał przez pola
d) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) kosę
b) złoty róg
c) buławę
d) lirę
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Dziennikarza
b) Poety
c) Pana Młodego
d) Nosa
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest romantyczką
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest elokwentna i obyta
d) nie kocha swego męża
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) listopadowej
b) styczniowej
c) grudniowej
d) sierpniowej
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Żyd
c) Poeta
d) Nos
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) niebieskiego
c) białego
d) zielonkawego
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) romantyzmu
b) dramatu antycznego
c) pozytywizmu
d) dramatu szekspirowskiego
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) moda na stroje ludowe
b) rękodzieło ludowe
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) stosunek chłopów do ziemi
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) rewolucji kulturalnej w Chinach
b) wojny rosyjsko-japońskiej
c) wprowadzenia komunizmu w Chinach
d) powstania bokserów
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Kasia
b) Basia
c) Lusia
d) Isia
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) Jagiellonów
b) ostatniej elekcji
c) pogańskie
d) Piastów
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Gospodarz
c) Kuba
d) Jasiek
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) marazm
c) euforię
d) niechęć
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Poeta i Rachel
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Rycerz
c) Chochoł
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) przed gospodą
c) na dziedzińcu
d) w gospodzie
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia poprawin
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) zakończenia wesela
d) rozpoczęcia powstania
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Racheli
c) Maryny
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Sową
b) Krukiem
c) Puszczykiem
d) Bocianem
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1830
b) 1846
c) 1863
d) 1848
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) poddaństwa
b) nienawiści
c) wiary
d) sporów
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Żyd
b) Dziennikarz
c) Dziad
d) Radczyni
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
c) chwila przywołania Chochoła
d) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „a”
b) „ó”
c) „ą”
d) „e”
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „synem”
b) „ojcem”
c) „bratem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) naturalistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) realistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) patriotyzmu
b) odpowiedzialności
c) ówczesnej mody
d) próżności
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) chłopomanię
c) chłopów
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Marii Mikołajczykówny
c) Jadwigi mikołajczykówny
d) Anny Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 12 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) berliński
b) moskiewski
c) rosyjski
d) pruski
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w sercu
b) w lędźwiach
c) w oczach
d) w głowie
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: