Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Lucjan Rydel był:
a) pisarzem
b) dramaturgiem
c) rzeźbiarzem
d) malarzem
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Węgrzyc
c) do Bronowic
d) do Krakowa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) pierwszy akt Wesela
c) ostatni akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) patriotyzmu
b) ówczesnej mody
c) odpowiedzialności
d) próżności
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) marazm
b) euforię
c) pobudzenie
d) niechęć
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu szekspirowskiego
b) romantyzmu
c) dramatu antycznego
d) pozytywizmu
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 18 lat
b) 12 lat
c) 14 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Poety
c) Pana Młodego
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) szlachty
b) inteligencji
c) mieszczaństwa
d) chłopstwa
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopomanię
b) inteligencję
c) chłopów
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie


Chochoł gra na:
a) flecie
b) skrzypcach
c) organach
d) fujarce
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) Piastów
c) ostatniej elekcji
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy gnał przez pola
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Lusia
b) Basia
c) Kasia
d) Isia
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) mądrości Polaków
d) władzy Polaków
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) pruski
b) rosyjski
c) berliński
d) moskiewski
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) rozpoczęcia poprawin
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Heleny
b) św. Brygidy
c) św. Anny
d) św. Jadwigi
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Kuba
c) Gospodarz
d) Jasiek
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) zielonkawego
c) białego
d) niebieskiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Muzyki weselnej nie słychać:
a) w drugim i trzecim akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) T. Nosowski
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) R. Starzewski
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie zna kalendarza prac rolników
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) czuje się lepsza niż chłopi
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) złoty róg
b) kosę
c) lirę
d) buławę
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) towarzysza dyskusji
c) muzę
d) dar niebios
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) moralizmu
b) eklektyzmu
c) dekadentyzmu
d) naturalizmu
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Zofia Nałkowska
b) Stanisław Ignacy Witkiewicz
c) Gabriela Zapolska
d) Stanisław Przybyszewski
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) wrony
b) kruka
c) szpaka
d) sępa
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) asybilacji
b) mazurzenia
c) jabłonkowanie
d) palatalizacji indoeuropejskiej
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Kościuszko
b) Mickiewicz
c) Chopin
d) Słowacki
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) dług
b) rozpijanie chłopów
c) poglądy Księdza
d) ilość wódki na weselu
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) naturalistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) realistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Stanisława Wyspiańskiego
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Racheli
c) Panny Młodej
d) Maryny
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) grodzieńska
b) targowicka
c) radomska
d) barska
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Głowackiego
b) Jakuba Szelę
c) przyjaciela
d) Piasta
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Panny Młodej
b) Haneczki
c) Marysi
d) Racheli
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Sową
b) Bocianem
c) Puszczykiem
d) Krukiem
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w sercu
b) w oczach
c) w głowie
d) w lędźwiach
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Żyd
c) Radczyni
d) Dziennikarz
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „wnukiem”
c) „ojcem”
d) „synem”
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) sierotą
b) szwagrem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) synem Gospodarza
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) stosunek chłopów do ziemi
b) rękodzieło ludowe
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) moda na stroje ludowe
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Chochoł
c) Hetman
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) wybaczenie
b) porozumienie
c) pojednanie
d) zemstę
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
b) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
c) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
d) chwila przywołania Chochoła
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jacka Malczewskiego
b) Jana Matejki
c) Jana Stanisławskiego
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Nos
c) Poeta
d) Żyd
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) wszechstronnie uzdolnionego
c) mającego talent malarski
d) staromodnego
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) powstania bokserów
d) wprowadzenia komunizmu w Chinach
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest romantyczką
b) jest elokwentna i obyta
c) twardo stąpa po ziemi
d) nie kocha swego męża
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Gospodarz i Gospodyni
c) Poeta i Rachel
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) przy gościach"
b) we własnym domy"
c) podczas tańców"
d) na weselu"
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „a”
b) „ą”
c) „e”
d) „ó”
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Dziad
c) Gospodarz
d) Jasiek
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) sporów
b) poddaństwa
c) nienawiści
d) wiary
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Jadwigi mikołajczykówny
c) Anny Mikołajczykówny
d) Marii Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) krytykuje konserwatyzm
b) jawi się jako reformator
c) mówi, że ma dość usypiania narodu
d) popiera chłopomanię
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kościuszki
b) Kilińskiego
c) Głowackiego
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź chocholego tańca
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź zjawisk fantastycznych
d) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) na dziedzińcu
c) przed kosciołem
d) w gospodzie
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) sierpniowej
c) listopadowej
d) grudniowej
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1863
c) 1830
d) 1848
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) burmistrzu
c) kupcu
d) wójcie
Rozwiązanie

Tagi: