Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) impresjonistycznego
b) realistycznego
c) ekspresjonistycznego
d) naturalistycznego
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Maryny
c) Racheli
d) Panny Młodej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Głowackiego
b) Jakuba Szelę
c) przyjaciela
d) Piasta
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) rosyjski
c) berliński
d) pruski
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) inteligencji
b) chłopstwa
c) szlachty
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) grodzieńska
b) radomska
c) targowicka
d) barska
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Racheli
b) Panny Młodej
c) Marysi
d) Haneczki
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Radczyni
b) Dziad
c) Dziennikarz
d) Żyd
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) T. Nosowski
b) R. Starzewski
c) S. Wyspiański
d) K. Przerwa-Tetmajer
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) chłopów
c) bratanie się inteligencji i chłopów
d) chłopomanię
Rozwiązanie


Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Kasia
c) Basia
d) Lusia
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) sępa
b) szpaka
c) wrony
d) kruka
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) dar niebios
c) muzę
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź chocholego tańca
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) rewolucji kulturalnej w Chinach
b) wojny rosyjsko-japońskiej
c) powstania bokserów
d) wprowadzenia komunizmu w Chinach
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
b) chwila przywołania Chochoła
c) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
d) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) eklektyzmu
b) naturalizmu
c) moralizmu
d) dekadentyzmu
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) asybilacji
c) palatalizacji indoeuropejskiej
d) jabłonkowanie
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Jacka Malczewskiego
b) Stanisława Wyspiańskiego
c) Jana Matejki
d) Włodzimierza Tetmajera
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) niechęć
b) marazm
c) euforię
d) pobudzenie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) mądrości Polaków
b) władzy Polaków
c) potęgi Polaków
d) tchórzostwa Polaków
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) twardo stąpa po ziemi
b) jest romantyczką
c) jest elokwentna i obyta
d) nie kocha swego męża
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) fujarce
b) flecie
c) skrzypcach
d) organach
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Poeta i Rachel
c) Nos i Marysia
d) Gospodarz i Gospodyni
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia poprawin
b) rozpoczęcia powstania
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) romantyzmu
b) dramatu antycznego
c) dramatu szekspirowskiego
d) pozytywizmu
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) dramaturgiem
c) rzeźbiarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Brygidy
c) św. Heleny
d) św. Jadwigi
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Zofia Nałkowska
b) Gabriela Zapolska
c) Stanisław Przybyszewski
d) Stanisław Ignacy Witkiewicz
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w lędźwiach
b) w sercu
c) w głowie
d) w oczach
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
c) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
d) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „ojcem”
b) „synem”
c) „bratem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) krytykuje konserwatyzm
b) jawi się jako reformator
c) popiera chłopomanię
d) mówi, że ma dość usypiania narodu
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Gospodarz
c) Jasiek
d) Dziad
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy gnał przez pola
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Gospodarz
b) Kuba
c) Jasiek
d) Staszek
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 18 lat
b) 14 lat
c) 12 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) dług
b) rozpijanie chłopów
c) ilość wódki na weselu
d) poglądy Księdza
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Jadwigi mikołajczykówny
b) Anny Mikołajczykówny
c) Marii Mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Kościuszki
c) Jasińskiego
d) Kilińskiego
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Stanisławskiego
b) Józefa Mehoffera
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) sierotą
c) wnukiem Gospodarza
d) szwagrem Gospodarza
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki wyzwolonej
c) sztuki rękodzieła
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) patriotyzmu
b) odpowiedzialności
c) próżności
d) ówczesnej mody
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Węgrzyc
b) do Paryża
c) do Bronowic
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) grudniowej
b) sierpniowej
c) listopadowej
d) styczniowej
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) poddaństwa
b) wiary
c) sporów
d) nienawiści
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) we własnym domy"
b) na weselu"
c) przy gościach"
d) podczas tańców"
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „a”
b) „ą”
c) „e”
d) „ó”
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) nie zna kalendarza prac rolników
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Pana Młodego
b) Poety
c) Nosa
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Mickiewicz
b) Słowacki
c) Kościuszko
d) Chopin
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) pierwszy akt Wesela
b) Pierwszy i ostatni akt Wesela
c) ostatni akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) na dziedzińcu
b) przed gospodą
c) w gospodzie
d) przed kosciołem
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) kosę
c) złoty róg
d) buławę
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Rycerz
c) Wernyhora
d) Chochoł
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) białego
c) zielonkawego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) moda na stroje ludowe
d) powierzchowna fascynacja chłopami
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym i ostatnim akcie
b) w trzecim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w drugim i trzecim akcie
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Poeta
c) Nos
d) Żyd
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1830
b) 1848
c) 1846
d) 1863
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) burmistrzu
b) sołtysie
c) kupcu
d) wójcie
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) wszechstronnie uzdolnionego
b) staromodnego
c) interesującego się kulturą renesansu
d) mającego talent malarski
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Puszczykiem
b) Sową
c) Krukiem
d) Bocianem
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) pojednanie
c) zemstę
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) Piastów
c) Jagiellonów
d) ostatniej elekcji
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: