Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1863
b) 1848
c) 1846
d) 1830
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) ilość wódki na weselu
b) dług
c) rozpijanie chłopów
d) poglądy Księdza
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Zofia Nałkowska
b) Stanisław Ignacy Witkiewicz
c) Stanisław Przybyszewski
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „synem”
b) „bratem”
c) „ojcem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Jasiek
c) Gospodarz
d) Czepiec
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) palatalizacji indoeuropejskiej
b) asybilacji
c) jabłonkowanie
d) mazurzenia
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) inteligencji
b) szlachty
c) mieszczaństwa
d) chłopstwa
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Anny Mikołajczykówny
b) Marii Mikołajczykówny
c) Jadwigi mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Racheli
c) Panny Młodej
d) Maryny
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) szwagrem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie


Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w lędźwiach
c) w głowie
d) w sercu
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki wyzwolonej
b) sztuki mody
c) sztuki używanej
d) sztuki rękodzieła
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Nos i Marysia
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) powstania bokserów
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) wprowadzenia komunizmu w Chinach
d) wojny rosyjsko-japońskiej
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Wernyhora
b) Hetman
c) Chochoł
d) Rycerz
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) grodzieńska
b) barska
c) targowicka
d) radomska
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) naturalizmu
c) eklektyzmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) pozytywizmu
b) dramatu szekspirowskiego
c) romantyzmu
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przywołania Chochoła
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
d) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź oczepin
b) zapowiedź zjawisk fantastycznych
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Jadwiga Mikołajczykówna:
a) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Jadwigi
c) św. Heleny
d) św. Brygidy
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) wszechstronnie uzdolnionego
b) interesującego się kulturą renesansu
c) mającego talent malarski
d) staromodnego
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „e”
b) „ą”
c) „ó”
d) „a”
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) nie zna kalendarza prac rolników
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) białego
c) zielonkawego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Kuba
b) Jasiek
c) Staszek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Głowackiego
b) przyjaciela
c) Piasta
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) mądrości Polaków
d) władzy Polaków
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) styczniowej
c) grudniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) szpaka
b) sępa
c) kruka
d) wrony
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Poeta
c) Żyd
d) Nos
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Haneczki
b) Panny Młodej
c) Marysi
d) Racheli
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 16 lat
b) 12 lat
c) 18 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Kilińskiego
c) Jasińskiego
d) Kościuszki
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Słowacki
d) Kościuszko
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) ekspresjonistycznego
b) naturalistycznego
c) realistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) kosę
b) złoty róg
c) buławę
d) lirę
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) próżności
c) patriotyzmu
d) odpowiedzialności
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) dar niebios
b) anioła
c) towarzysza dyskusji
d) muzę
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jana Matejki
c) Jana Stanisławskiego
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) euforię
b) niechęć
c) pobudzenie
d) marazm
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy sięgał po czapkę
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) jawi się jako reformator
b) mówi, że ma dość usypiania narodu
c) krytykuje konserwatyzm
d) popiera chłopomanię
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) we własnym domy"
c) podczas tańców"
d) przy gościach"
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) rzeźbiarzem
c) pisarzem
d) dramaturgiem
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) wiary
b) sporów
c) nienawiści
d) poddaństwa
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) nie kocha swego męża
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest elokwentna i obyta
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) fujarce
c) organach
d) flecie
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) w gospodzie
b) przed gospodą
c) przed kosciołem
d) na dziedzińcu
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopomanię
b) inteligencję
c) bratanie się inteligencji i chłopów
d) chłopów
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) T. Nosowski
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) R. Starzewski
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Dziennikarz
c) Żyd
d) Radczyni
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Krakowa
b) do Paryża
c) do Bronowic
d) do Węgrzyc
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Sową
c) Krukiem
d) Puszczykiem
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) moda na stroje ludowe
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) stosunek chłopów do ziemi
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Dziennikarza
b) Pana Młodego
c) Nosa
d) Poety
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) Jagiellonów
c) ostatniej elekcji
d) Piastów
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia poprawin
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) rozpoczęcia powstania
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) wybaczenie
c) pojednanie
d) porozumienie
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Kasia
b) Lusia
c) Basia
d) Isia
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) rosyjski
b) pruski
c) berliński
d) moskiewski
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Jacka Malczewskiego
c) Stanisława Wyspiańskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) wójcie
b) burmistrzu
c) kupcu
d) sołtysie
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w trzecim akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w drugim i trzecim akcie
Rozwiązanie

Tagi: