Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Widmo to dawny kochanek:
a) Haneczki
b) Racheli
c) Panny Młodej
d) Marysi
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Nos
b) Czepiec
c) Poeta
d) Żyd
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604
"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) pierwszy akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Dziennikarza
c) Pana Młodego
d) Poety
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Stanisław Przybyszewski
c) Zofia Nałkowska
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Marii Mikołajczykówny
c) Jadwigi mikołajczykówny
d) Anny Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) stosunek chłopów do ziemi
b) moda na stroje ludowe
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) poddaństwa
b) wiary
c) sporów
d) nienawiści
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) sierotą
b) synem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) szwagrem Gospodarza
Rozwiązanie


Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Heleny
c) św. Jadwigi
d) św. Brygidy
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) burmistrzu
c) wójcie
d) kupcu
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Maryny
b) Racheli
c) Panny Młodej
d) Zosi
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) sępa
c) szpaka
d) wrony
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) marazm
b) niechęć
c) pobudzenie
d) euforię
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Czepiec
c) Gospodarz
d) Jasiek
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „e”
b) „a”
c) „ó”
d) „ą”
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Chochoł
c) Wernyhora
d) Hetman
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) asybilacji
d) jabłonkowanie
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Stanisławskiego
b) Józefa Mehoffera
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610
Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) pruski
b) berliński
c) rosyjski
d) moskiewski
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Włodzimierza Tetmajera
c) Jana Matejki
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) twardo stąpa po ziemi
b) jest elokwentna i obyta
c) jest romantyczką
d) nie kocha swego męża
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) radomska
b) targowicka
c) grodzieńska
d) barska
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 12 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) bratanie się inteligencji i chłopów
c) chłopomanię
d) inteligencję
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) pozytywizmu
b) dramatu szekspirowskiego
c) dramatu antycznego
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Nos i Marysia
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Poeta i Rachel
d) Gospodarz i Gospodyni
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) rzeźbiarzem
b) dramaturgiem
c) pisarzem
d) malarzem
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) inteligencji
b) szlachty
c) mieszczaństwa
d) chłopstwa
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1848
b) 1830
c) 1846
d) 1863
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Jakuba Szelę
b) przyjaciela
c) Piasta
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) złoty róg
c) kosę
d) buławę
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) wszechstronnie uzdolnionego
b) mającego talent malarski
c) interesującego się kulturą renesansu
d) staromodnego
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) w gospodzie
b) na dziedzińcu
c) przed kosciołem
d) przed gospodą
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Krukiem
b) Bocianem
c) Sową
d) Puszczykiem
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) zielonkawego
b) niebieskiego
c) białego
d) jasnożółtego
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Mickiewicz
b) Kościuszko
c) Chopin
d) Słowacki
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) pogańskie
c) Piastów
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Kasia
c) Basia
d) Lusia
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym i ostatnim akcie
b) w drugim i trzecim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) poglądy Księdza
b) dług
c) ilość wódki na weselu
d) rozpijanie chłopów
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
b) chwila przywołania Chochoła
c) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
d) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) czuje się lepsza niż chłopi
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „ojcem”
c) „synem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) we własnym domy"
b) podczas tańców"
c) przy gościach"
d) na weselu"
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) potęgi Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) organach
c) fujarce
d) flecie
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Węgrzyc
b) do Krakowa
c) do Bronowic
d) do Paryża
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) rozpoczęcia poprawin
d) rozpoczęcia powstania
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) popiera chłopomanię
c) jawi się jako reformator
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kościuszki
b) Kilińskiego
c) Głowackiego
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) próżności
b) patriotyzmu
c) ówczesnej mody
d) odpowiedzialności
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) grudniowej
c) sierpniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) impresjonistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) naturalistycznego
d) realistycznego
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) wybaczenie
c) porozumienie
d) pojednanie
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki wyzwolonej
c) sztuki rękodzieła
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) T. Nosowski
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) R. Starzewski
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) naturalizmu
b) moralizmu
c) dekadentyzmu
d) eklektyzmu
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy sięgał po czapkę
b) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Radczyni
c) Dziennikarz
d) Żyd
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) dar niebios
b) muzę
c) anioła
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w lędźwiach
b) w oczach
c) w sercu
d) w głowie
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź zjawisk fantastycznych
b) zapowiedź chocholego tańca
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź oczepin
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Gospodarz
c) Jasiek
d) Kuba
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) powstania bokserów
d) wprowadzenia komunizmu w Chinach
Rozwiązanie

Tagi: