Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) euforię
c) niechęć
d) marazm
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) białego
c) niebieskiego
d) zielonkawego
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) dar niebios
c) towarzysza dyskusji
d) muzę
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Poeta
c) Nos
d) Żyd
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Stanisław Przybyszewski
c) Zofia Nałkowska
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) szlachty
b) chłopstwa
c) inteligencji
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) na dziedzińcu
c) w gospodzie
d) przed gospodą
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w drugim i trzecim akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) synem Gospodarza
c) szwagrem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) buławę
c) złoty róg
d) kosę
Rozwiązanie


Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki rękodzieła
b) sztuki wyzwolonej
c) sztuki używanej
d) sztuki mody
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
d) chwila przywołania Chochoła
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) barska
c) grodzieńska
d) radomska
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) impresjonistycznego
b) realistycznego
c) naturalistycznego
d) ekspresjonistycznego
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) krytykuje konserwatyzm
c) popiera chłopomanię
d) jawi się jako reformator
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Anny
c) św. Heleny
d) św. Jadwigi
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) rosyjski
c) berliński
d) pruski
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) Jagiellonów
b) pogańskie
c) Piastów
d) ostatniej elekcji
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) wybaczenie
c) porozumienie
d) pojednanie
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) asybilacji
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) mazurzenia
d) jabłonkowanie
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Jasiek
b) Kuba
c) Staszek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Kościuszko
b) Słowacki
c) Mickiewicz
d) Chopin
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) dług
b) rozpijanie chłopów
c) poglądy Księdza
d) ilość wódki na weselu
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kościuszki
b) Głowackiego
c) Kilińskiego
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Marii Mikołajczykówny
b) Jadwigi mikołajczykówny
c) Kliminy
d) Anny Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Poeta i Rachel
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) potęgi Polaków
c) mądrości Polaków
d) tchórzostwa Polaków
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Jacka Malczewskiego
b) Jana Matejki
c) Włodzimierza Tetmajera
d) Stanisława Wyspiańskiego
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Panny Młodej
b) Maryny
c) Racheli
d) Zosi
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) nie zna kalendarza prac rolników
b) czuje się lepsza niż chłopi
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) naturalizmu
c) moralizmu
d) eklektyzmu
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) podczas tańców"
b) przy gościach"
c) we własnym domy"
d) na weselu"
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) moda na stroje ludowe
d) powierzchowna fascynacja chłopami
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Lusia
b) Basia
c) Isia
d) Kasia
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) powstania bokserów
b) wprowadzenia komunizmu w Chinach
c) rewolucji kulturalnej w Chinach
d) wojny rosyjsko-japońskiej
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1863
b) 1830
c) 1846
d) 1848
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „ojcem”
b) „synem”
c) „bratem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Piasta
b) przyjaciela
c) Głowackiego
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) odpowiedzialności
b) ówczesnej mody
c) próżności
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ó”
b) „a”
c) „ą”
d) „e”
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) fujarce
c) organach
d) flecie
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) wójcie
c) burmistrzu
d) kupcu
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź chocholego tańca
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Stanisławskiego
b) Jana Matejki
c) Józefa Mehoffera
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Panny Młodej
b) Marysi
c) Racheli
d) Haneczki
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Dziad
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Sową
c) Puszczykiem
d) Krukiem
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Pana Młodego
b) Dziennikarza
c) Poety
d) Nosa
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Żyd
c) Radczyni
d) Dziennikarz
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 16 lat
b) 14 lat
c) 18 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) listopadowej
b) sierpniowej
c) styczniowej
d) grudniowej
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Węgrzyc
c) do Bronowic
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w lędźwiach
c) w głowie
d) w sercu
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu szekspirowskiego
b) dramatu antycznego
c) pozytywizmu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) wrony
c) szpaka
d) sępa
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) T. Nosowski
b) S. Wyspiański
c) R. Starzewski
d) K. Przerwa-Tetmajer
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) wszechstronnie uzdolnionego
c) mającego talent malarski
d) staromodnego
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Chochoł
c) Wernyhora
d) Rycerz
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) rozpoczęcia poprawin
c) zakończenia wesela
d) rozpoczęcia chocholego tańca
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) Pierwszy i ostatni akt Wesela
c) pierwszy akt Wesela
d) ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) inteligencję
c) chłopomanię
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) pisarzem
b) dramaturgiem
c) rzeźbiarzem
d) malarzem
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) sporów
b) wiary
c) nienawiści
d) poddaństwa
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest romantyczką
b) jest elokwentna i obyta
c) nie kocha swego męża
d) twardo stąpa po ziemi
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: