Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Inteligencja w Weselu:
a) czuje się lepsza niż chłopi
b) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) pozytywizmu
b) dramatu antycznego
c) romantyzmu
d) dramatu szekspirowskiego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) eklektyzmu
b) naturalizmu
c) dekadentyzmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 12 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Marysi
b) Haneczki
c) Panny Młodej
d) Racheli
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) wybaczenie
b) pojednanie
c) zemstę
d) porozumienie
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) rozpoczęcia poprawin
c) zakończenia wesela
d) rozpoczęcia chocholego tańca
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Sową
b) Bocianem
c) Krukiem
d) Puszczykiem
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) sierpniowej
c) listopadowej
d) grudniowej
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jacka Malczewskiego
b) Jana Matejki
c) Jana Stanisławskiego
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie


W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) naturalistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) realistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Poeta
b) Czepiec
c) Żyd
d) Nos
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) staromodnego
b) interesującego się kulturą renesansu
c) mającego talent malarski
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Krakowa
b) do Paryża
c) do Węgrzyc
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Jasińskiego
b) Kościuszki
c) Głowackiego
d) Kilińskiego
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) przed gospodą
c) w gospodzie
d) na dziedzińcu
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) nienawiści
b) wiary
c) poddaństwa
d) sporów
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) kupcu
b) sołtysie
c) wójcie
d) burmistrzu
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Racheli
b) Zosi
c) Maryny
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) asybilacji
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) jabłonkowanie
d) mazurzenia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym i ostatnim akcie
b) w pierwszym akcie
c) w drugim i trzecim akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) chłopomanię
c) chłopów
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź oczepin
b) zapowiedź chocholego tańca
c) zapowiedź zjawisk fantastycznych
d) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1863
c) 1830
d) 1848
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest elokwentna i obyta
b) nie kocha swego męża
c) jest romantyczką
d) twardo stąpa po ziemi
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) białego
b) jasnożółtego
c) zielonkawego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) odpowiedzialności
c) patriotyzmu
d) próżności
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) pierwszy akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) ostatni akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Jadwigi
c) św. Anny
d) św. Heleny
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
b) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
c) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
d) chwila przywołania Chochoła
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Wernyhora
c) Chochoł
d) Rycerz
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) potęgi Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) Jagiellonów
c) Piastów
d) ostatniej elekcji
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) S. Wyspiański
c) T. Nosowski
d) R. Starzewski
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy gnał przez pola
b) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
c) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
d) kiedy sięgał po czapkę
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) rozpijanie chłopów
b) ilość wódki na weselu
c) dług
d) poglądy Księdza
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Nos i Marysia
b) Poeta i Rachel
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Dziennikarz i Czepiec
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) sierotą
b) wnukiem Gospodarza
c) szwagrem Gospodarza
d) synem Gospodarza
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) muzę
b) towarzysza dyskusji
c) anioła
d) dar niebios
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) targowicka
c) radomska
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „wnukiem”
b) „bratem”
c) „synem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) moda na stroje ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) rękodzieło ludowe
d) powierzchowna fascynacja chłopami
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) buławę
b) kosę
c) lirę
d) złoty róg
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Zofia Nałkowska
c) Stanisław Przybyszewski
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) organach
c) flecie
d) fujarce
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w lędźwiach
b) w sercu
c) w głowie
d) w oczach
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) euforię
c) marazm
d) niechęć
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Włodzimierza Tetmajera
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) podczas tańców"
c) we własnym domy"
d) przy gościach"
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) pisarzem
b) rzeźbiarzem
c) malarzem
d) dramaturgiem
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Głowackiego
c) Jakuba Szelę
d) Piasta
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Lusia
c) Kasia
d) Basia
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) inteligencji
c) szlachty
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
b) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
c) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
d) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) powstania bokserów
c) wojny rosyjsko-japońskiej
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) rosyjski
c) berliński
d) pruski
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Marii Mikołajczykówny
c) Anny Mikołajczykówny
d) Jadwigi mikołajczykówny
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) jawi się jako reformator
c) popiera chłopomanię
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ą”
b) „a”
c) „ó”
d) „e”
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Dziad
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Żyd
c) Dziennikarz
d) Radczyni
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Pana Młodego
c) Poety
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Jasiek
c) Gospodarz
d) Kuba
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Słowacki
b) Chopin
c) Kościuszko
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki wyzwolonej
b) sztuki mody
c) sztuki rękodzieła
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) sępa
b) szpaka
c) kruka
d) wrony
Rozwiązanie

Tagi: