Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) niebieskiego
c) zielonkawego
d) białego
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) palatalizacji indoeuropejskiej
b) jabłonkowanie
c) mazurzenia
d) asybilacji
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) sępa
b) wrony
c) kruka
d) szpaka
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Węgrzyc
b) do Bronowic
c) do Krakowa
d) do Paryża
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziennikarz
b) Radczyni
c) Dziad
d) Żyd
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Maryny
b) Zosi
c) Panny Młodej
d) Racheli
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jacka Malczewskiego
c) Jana Matejki
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
c) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
d) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) Pierwszy i ostatni akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) ostatni akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) we własnym domy"
b) przy gościach"
c) podczas tańców"
d) na weselu"
Rozwiązanie


Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w sercu
b) w oczach
c) w lędźwiach
d) w głowie
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) pojednanie
c) wybaczenie
d) zemstę
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia powstania
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) rozpoczęcia poprawin
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) odpowiedzialności
b) patriotyzmu
c) próżności
d) ówczesnej mody
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) złoty róg
c) buławę
d) kosę
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) wójcie
c) kupcu
d) burmistrzu
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) muzę
c) towarzysza dyskusji
d) dar niebios
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Racheli
b) Panny Młodej
c) Haneczki
d) Marysi
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 12 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) romantyzmu
b) dramatu szekspirowskiego
c) dramatu antycznego
d) pozytywizmu
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) wiary
b) nienawiści
c) poddaństwa
d) sporów
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) nie zna kalendarza prac rolników
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź oczepin
b) zapowiedź chocholego tańca
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) staromodnego
c) wszechstronnie uzdolnionego
d) mającego talent malarski
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Zofia Nałkowska
b) Stanisław Ignacy Witkiewicz
c) Gabriela Zapolska
d) Stanisław Przybyszewski
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
c) chwila przywołania Chochoła
d) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Nos i Marysia
b) Poeta i Rachel
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Dziennikarz i Czepiec
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) eklektyzmu
c) naturalizmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Jacka Malczewskiego
b) Stanisława Wyspiańskiego
c) Włodzimierza Tetmajera
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) K. Przerwa-Tetmajer
c) R. Starzewski
d) T. Nosowski
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) powstania bokserów
c) wprowadzenia komunizmu w Chinach
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) rzeźbiarzem
b) dramaturgiem
c) malarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Puszczykiem
b) Bocianem
c) Sową
d) Krukiem
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Czepiec
c) Gospodarz
d) Jasiek
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) marazm
b) pobudzenie
c) euforię
d) niechęć
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) grudniowej
c) styczniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Kuba
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy gnał przez pola
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) barska
c) radomska
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w trzecim akcie
c) w pierwszym i ostatnim akcie
d) w drugim i trzecim akcie
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Kościuszko
b) Mickiewicz
c) Słowacki
d) Chopin
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Piasta
b) przyjaciela
c) Jakuba Szelę
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) rosyjski
b) moskiewski
c) pruski
d) berliński
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1848
b) 1830
c) 1863
d) 1846
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) rozpijanie chłopów
b) dług
c) poglądy Księdza
d) ilość wódki na weselu
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Jadwigi mikołajczykówny
b) Anny Mikołajczykówny
c) Marii Mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) powierzchowna fascynacja chłopami
b) moda na stroje ludowe
c) stosunek chłopów do ziemi
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Kasia
c) Basia
d) Lusia
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) mieszczaństwa
c) szlachty
d) inteligencji
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) szwagrem Gospodarza
b) sierotą
c) synem Gospodarza
d) wnukiem Gospodarza
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) naturalistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) impresjonistycznego
d) realistycznego
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) krytykuje konserwatyzm
c) jawi się jako reformator
d) popiera chłopomanię
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) mądrości Polaków
d) potęgi Polaków
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) bratanie się inteligencji i chłopów
b) chłopów
c) chłopomanię
d) inteligencję
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Chochoł
b) Hetman
c) Rycerz
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „synem”
c) „wnukiem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) nie kocha swego męża
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest elokwentna i obyta
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) na dziedzińcu
c) przed gospodą
d) w gospodzie
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Dziennikarza
b) Pana Młodego
c) Poety
d) Nosa
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Kościuszki
c) Kilińskiego
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Żyd
c) Nos
d) Poeta
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Jadwigi
b) św. Heleny
c) św. Brygidy
d) św. Anny
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) fujarce
b) skrzypcach
c) flecie
d) organach
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ó”
b) „e”
c) „ą”
d) „a”
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) Jagiellonów
c) pogańskie
d) Piastów
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: