Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) krytykuje konserwatyzm
c) popiera chłopomanię
d) jawi się jako reformator
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Zofia Nałkowska
c) Gabriela Zapolska
d) Stanisław Przybyszewski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Lucjan Rydel był:
a) dramaturgiem
b) rzeźbiarzem
c) malarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest romantyczką
b) nie kocha swego męża
c) jest elokwentna i obyta
d) twardo stąpa po ziemi
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w głowie
b) w oczach
c) w sercu
d) w lędźwiach
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Krukiem
b) Bocianem
c) Sową
d) Puszczykiem
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) Jagiellonów
b) ostatniej elekcji
c) Piastów
d) pogańskie
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) flecie
b) fujarce
c) organach
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) szpaka
c) sępa
d) wrony
Rozwiązanie


Inteligencja w Weselu:
a) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) nie zna kalendarza prac rolników
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia chocholego tańca
b) rozpoczęcia poprawin
c) rozpoczęcia powstania
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) wojny rosyjsko-japońskiej
c) powstania bokserów
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) kupcu
c) burmistrzu
d) wójcie
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jana Stanisławskiego
c) Jana Matejki
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Dziennikarz
c) Radczyni
d) Żyd
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w drugim i trzecim akcie
c) w trzecim akcie
d) w pierwszym i ostatnim akcie
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu antycznego
b) dramatu szekspirowskiego
c) romantyzmu
d) pozytywizmu
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Jasiek
b) Gospodarz
c) Staszek
d) Kuba
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) pruski
b) moskiewski
c) berliński
d) rosyjski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Stanisława Wyspiańskiego
c) Jana Matejki
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Gospodarz i Gospodyni
b) Poeta i Rachel
c) Dziennikarz i Czepiec
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „synem”
b) „wnukiem”
c) „ojcem”
d) „bratem”
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) synem Gospodarza
c) szwagrem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) niechęć
b) euforię
c) pobudzenie
d) marazm
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) radomska
c) targowicka
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) listopadowej
b) styczniowej
c) sierpniowej
d) grudniowej
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) palatalizacji indoeuropejskiej
b) mazurzenia
c) jabłonkowanie
d) asybilacji
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Nos
b) Poeta
c) Żyd
d) Czepiec
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Słowacki
b) Chopin
c) Mickiewicz
d) Kościuszko
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) T. Nosowski
b) S. Wyspiański
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) R. Starzewski
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Anny
c) św. Heleny
d) św. Jadwigi
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) wybaczenie
b) pojednanie
c) zemstę
d) porozumienie
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) przed gospodą
c) na dziedzińcu
d) w gospodzie
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „a”
b) „e”
c) „ą”
d) „ó”
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) przy gościach"
b) na weselu"
c) we własnym domy"
d) podczas tańców"
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Kasia
b) Basia
c) Isia
d) Lusia
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) mającego talent malarski
b) interesującego się kulturą renesansu
c) staromodnego
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) impresjonistycznego
b) realistycznego
c) naturalistycznego
d) ekspresjonistycznego
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) rozpijanie chłopów
b) poglądy Księdza
c) ilość wódki na weselu
d) dług
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Jasiek
c) Czepiec
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) szlachty
b) inteligencji
c) mieszczaństwa
d) chłopstwa
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Racheli
b) Panny Młodej
c) Maryny
d) Zosi
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 12 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) buławę
b) kosę
c) złoty róg
d) lirę
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Piasta
b) przyjaciela
c) Jakuba Szelę
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) władzy Polaków
c) tchórzostwa Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) towarzysza dyskusji
c) muzę
d) dar niebios
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przywołania Chochoła
b) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
c) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
d) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) eklektyzmu
b) naturalizmu
c) moralizmu
d) dekadentyzmu
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Krakowa
c) do Węgrzyc
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Poety
b) Nosa
c) Pana Młodego
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) moda na stroje ludowe
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1830
b) 1846
c) 1863
d) 1848
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) poddaństwa
b) wiary
c) sporów
d) nienawiści
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki wyzwolonej
c) sztuki używanej
d) sztuki rękodzieła
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kilińskiego
b) Kościuszki
c) Głowackiego
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź oczepin
b) zapowiedź zjawisk fantastycznych
c) zapowiedź chocholego tańca
d) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) inteligencję
c) bratanie się inteligencji i chłopów
d) chłopomanię
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Racheli
b) Marysi
c) Panny Młodej
d) Haneczki
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Jadwigi mikołajczykówny
b) Marii Mikołajczykówny
c) Anny Mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) niebieskiego
b) białego
c) zielonkawego
d) jasnożółtego
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Wernyhora
c) Hetman
d) Chochoł
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) patriotyzmu
b) próżności
c) odpowiedzialności
d) ówczesnej mody
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: