Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Stanisław Przybyszewski
c) Gabriela Zapolska
d) Zofia Nałkowska
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) mieszczaństwa
b) chłopstwa
c) szlachty
d) inteligencji
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Poeta i Rachel
b) Gospodarz i Gospodyni
c) Dziennikarz i Czepiec
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „synem”
b) „ojcem”
c) „bratem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) impresjonistycznego
c) naturalistycznego
d) ekspresjonistycznego
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) grodzieńska
c) targowicka
d) radomska
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) inteligencję
c) chłopomanię
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Anny
c) św. Jadwigi
d) św. Heleny
Rozwiązanie


Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) sporów
b) wiary
c) poddaństwa
d) nienawiści
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) powierzchowna fascynacja chłopami
b) stosunek chłopów do ziemi
c) moda na stroje ludowe
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) zielonkawego
c) białego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Krakowa
c) do Bronowic
d) do Węgrzyc
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Maryny
c) Racheli
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) T. Nosowski
c) R. Starzewski
d) S. Wyspiański
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) czuje się lepsza niż chłopi
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Chochoł
b) Rycerz
c) Wernyhora
d) Hetman
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu szekspirowskiego
b) pozytywizmu
c) dramatu antycznego
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) euforię
b) pobudzenie
c) marazm
d) niechęć
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Pana Młodego
b) Poety
c) Nosa
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) muzę
b) dar niebios
c) towarzysza dyskusji
d) anioła
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Słowacki
b) Kościuszko
c) Mickiewicz
d) Chopin
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Marysi
b) Racheli
c) Panny Młodej
d) Haneczki
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ó”
b) „e”
c) „a”
d) „ą”
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) Pierwszy i ostatni akt Wesela
b) pierwszy akt Wesela
c) ostatni akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) wojny rosyjsko-japońskiej
c) powstania bokserów
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Włodzimierza Tetmajera
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) tchórzostwa Polaków
b) potęgi Polaków
c) mądrości Polaków
d) władzy Polaków
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) staromodnego
b) interesującego się kulturą renesansu
c) mającego talent malarski
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Kuba
b) Jasiek
c) Staszek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Jasiek
c) Gospodarz
d) Czepiec
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) grudniowej
c) sierpniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przywołania Chochoła
b) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
c) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
d) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) dramaturgiem
b) rzeźbiarzem
c) malarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) wybaczenie
c) porozumienie
d) pojednanie
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) berliński
c) rosyjski
d) pruski
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki wyzwolonej
c) sztuki rękodzieła
d) sztuki mody
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) pogańskie
c) Piastów
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziennikarz
b) Żyd
c) Radczyni
d) Dziad
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Piasta
c) Głowackiego
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kościuszki
b) Kilińskiego
c) Głowackiego
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Lusia
c) Basia
d) Kasia
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) kosę
b) buławę
c) lirę
d) złoty róg
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) szwagrem Gospodarza
c) sierotą
d) wnukiem Gospodarza
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1830
c) 1848
d) 1863
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jana Stanisławskiego
c) Jana Matejki
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w głowie
b) w oczach
c) w lędźwiach
d) w sercu
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) nie kocha swego męża
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest elokwentna i obyta
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) palatalizacji indoeuropejskiej
b) asybilacji
c) jabłonkowanie
d) mazurzenia
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Sową
b) Bocianem
c) Krukiem
d) Puszczykiem
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) burmistrzu
b) kupcu
c) sołtysie
d) wójcie
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Anny Mikołajczykówny
b) Kliminy
c) Marii Mikołajczykówny
d) Jadwigi mikołajczykówny
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) popiera chłopomanię
c) krytykuje konserwatyzm
d) jawi się jako reformator
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) próżności
c) odpowiedzialności
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy sięgał po czapkę
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w trzecim akcie
b) w drugim i trzecim akcie
c) w pierwszym i ostatnim akcie
d) w pierwszym akcie
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Poeta
b) Czepiec
c) Nos
d) Żyd
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) przy gościach"
c) podczas tańców"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) rozpijanie chłopów
b) dług
c) poglądy Księdza
d) ilość wódki na weselu
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) na dziedzińcu
c) w gospodzie
d) przed gospodą
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) naturalizmu
b) moralizmu
c) dekadentyzmu
d) eklektyzmu
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) wrony
b) szpaka
c) kruka
d) sępa
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia poprawin
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) rozpoczęcia powstania
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) flecie
c) fujarce
d) organach
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź chocholego tańca
b) zapowiedź zjawisk fantastycznych
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź oczepin
Rozwiązanie

Tagi: