Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) próżności
b) ówczesnej mody
c) odpowiedzialności
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) Pierwszy i ostatni akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) pierwszy akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) staromodnego
b) mającego talent malarski
c) interesującego się kulturą renesansu
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) na dziedzińcu
c) przed kosciołem
d) w gospodzie
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) styczniowej
c) grudniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki używanej
d) sztuki wyzwolonej
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kilińskiego
b) Głowackiego
c) Kościuszki
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) poglądy Księdza
b) ilość wódki na weselu
c) dług
d) rozpijanie chłopów
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Poeta i Rachel
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Marysi
b) Panny Młodej
c) Haneczki
d) Racheli
Rozwiązanie


Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy sięgał po czapkę
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) eklektyzmu
c) naturalizmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „e”
b) „a”
c) „ą”
d) „ó”
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) romantyzmu
b) pozytywizmu
c) dramatu szekspirowskiego
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie zna kalendarza prac rolników
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) czuje się lepsza niż chłopi
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Gospodarz
c) Jasiek
d) Czepiec
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Piasta
b) przyjaciela
c) Głowackiego
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Kasia
c) Basia
d) Lusia
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) radomska
b) targowicka
c) barska
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) niechęć
c) euforię
d) marazm
Rozwiązanie


Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Przybyszewski
b) Gabriela Zapolska
c) Stanisław Ignacy Witkiewicz
d) Zofia Nałkowska
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź chocholego tańca
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) naturalistycznego
c) impresjonistycznego
d) ekspresjonistycznego
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) wrony
c) sępa
d) szpaka
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) nie kocha swego męża
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest elokwentna i obyta
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Krakowa
c) do Węgrzyc
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „synem”
c) „wnukiem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
d) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) inteligencji
c) mieszczaństwa
d) szlachty
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) jawi się jako reformator
c) popiera chłopomanię
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) muzę
b) dar niebios
c) anioła
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) burmistrzu
b) sołtysie
c) wójcie
d) kupcu
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w trzecim akcie
c) w drugim i trzecim akcie
d) w pierwszym i ostatnim akcie
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Żyd
b) Dziad
c) Radczyni
d) Dziennikarz
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) rzeźbiarzem
b) dramaturgiem
c) malarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) zemstę
c) pojednanie
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) wprowadzenia komunizmu w Chinach
d) powstania bokserów
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) szwagrem Gospodarza
c) sierotą
d) wnukiem Gospodarza
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przywołania Chochoła
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
d) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) bratanie się inteligencji i chłopów
b) chłopów
c) chłopomanię
d) inteligencję
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) przy gościach"
c) we własnym domy"
d) podczas tańców"
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jacka Malczewskiego
b) Jana Matejki
c) Józefa Mehoffera
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Słowacki
d) Kościuszko
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) flecie
b) organach
c) skrzypcach
d) fujarce
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Krukiem
b) Sową
c) Puszczykiem
d) Bocianem
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia chocholego tańca
b) rozpoczęcia poprawin
c) zakończenia wesela
d) rozpoczęcia powstania
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) pruski
c) rosyjski
d) berliński
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) ostatniej elekcji
c) Jagiellonów
d) Piastów
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Wernyhora
b) Chochoł
c) Hetman
d) Rycerz
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Poeta
b) Żyd
c) Nos
d) Czepiec
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) powierzchowna fascynacja chłopami
b) stosunek chłopów do ziemi
c) rękodzieło ludowe
d) moda na stroje ludowe
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) nienawiści
b) sporów
c) wiary
d) poddaństwa
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Jadwigi
c) św. Heleny
d) św. Brygidy
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1830
b) 1846
c) 1848
d) 1863
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) buławę
c) złoty róg
d) kosę
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Jadwigi mikołajczykówny
b) Kliminy
c) Anny Mikołajczykówny
d) Marii Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) niebieskiego
b) białego
c) jasnożółtego
d) zielonkawego
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Kuba
b) Gospodarz
c) Jasiek
d) Staszek
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Panny Młodej
b) Maryny
c) Racheli
d) Zosi
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) jabłonkowanie
c) asybilacji
d) palatalizacji indoeuropejskiej
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) mądrości Polaków
c) potęgi Polaków
d) tchórzostwa Polaków
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Jana Matejki
c) Stanisława Wyspiańskiego
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 12 lat
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) T. Nosowski
b) K. Przerwa-Tetmajer
c) S. Wyspiański
d) R. Starzewski
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Pana Młodego
c) Poety
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w głowie
b) w oczach
c) w lędźwiach
d) w sercu
Rozwiązanie

Tagi: