Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) poglądy Księdza
b) dług
c) ilość wódki na weselu
d) rozpijanie chłopów
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) fujarce
b) skrzypcach
c) organach
d) flecie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Co Wernyhora ma u boku?
a) kosę
b) buławę
c) złoty róg
d) lirę
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) pojednanie
c) porozumienie
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Pana Młodego
c) Poety
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) sępa
b) szpaka
c) wrony
d) kruka
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
d) chwila przywołania Chochoła
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) zielonkawego
c) niebieskiego
d) białego
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Racheli
b) Panny Młodej
c) Zosi
d) Maryny
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) R. Starzewski
c) S. Wyspiański
d) T. Nosowski
Rozwiązanie


Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) nienawiści
b) sporów
c) wiary
d) poddaństwa
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Puszczykiem
c) Krukiem
d) Sową
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Panny Młodej
b) Marysi
c) Racheli
d) Haneczki
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
b) nie zna kalendarza prac rolników
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) czuje się lepsza niż chłopi
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) powstania bokserów
b) wojny rosyjsko-japońskiej
c) wprowadzenia komunizmu w Chinach
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) towarzysza dyskusji
c) muzę
d) dar niebios
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) rosyjski
b) moskiewski
c) berliński
d) pruski
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia chocholego tańca
b) rozpoczęcia poprawin
c) rozpoczęcia powstania
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) ekspresjonistycznego
b) realistycznego
c) impresjonistycznego
d) naturalistycznego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) patriotyzmu
c) próżności
d) odpowiedzialności
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Heleny
b) św. Anny
c) św. Brygidy
d) św. Jadwigi
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Marii Mikołajczykówny
b) Anny Mikołajczykówny
c) Kliminy
d) Jadwigi mikołajczykówny
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) szlachty
b) mieszczaństwa
c) inteligencji
d) chłopstwa
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w sercu
b) w oczach
c) w głowie
d) w lędźwiach
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Radczyni
b) Żyd
c) Dziad
d) Dziennikarz
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) romantyzmu
b) pozytywizmu
c) dramatu antycznego
d) dramatu szekspirowskiego
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Jakuba Szelę
b) Głowackiego
c) Piasta
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
d) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) we własnym domy"
b) na weselu"
c) przy gościach"
d) podczas tańców"
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) rzeźbiarzem
b) dramaturgiem
c) pisarzem
d) malarzem
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) eklektyzmu
b) dekadentyzmu
c) moralizmu
d) naturalizmu
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) jabłonkowanie
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) asybilacji
d) mazurzenia
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) grodzieńska
c) barska
d) radomska
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Poeta i Rachel
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Nos i Marysia
d) Gospodarz i Gospodyni
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) sierotą
c) szwagrem Gospodarza
d) wnukiem Gospodarza
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Wernyhora
c) Hetman
d) Chochoł
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) Piastów
b) Jagiellonów
c) ostatniej elekcji
d) pogańskie
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „e”
b) „ą”
c) „ó”
d) „a”
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Stanisławskiego
b) Jacka Malczewskiego
c) Józefa Mehoffera
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Stanisława Wyspiańskiego
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1863
b) 1848
c) 1846
d) 1830
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym i ostatnim akcie
b) w drugim i trzecim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) w gospodzie
b) na dziedzińcu
c) przed gospodą
d) przed kosciołem
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopomanię
b) inteligencję
c) chłopów
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Gospodarz
c) Kuba
d) Jasiek
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Nos
b) Żyd
c) Poeta
d) Czepiec
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Przybyszewski
b) Zofia Nałkowska
c) Stanisław Ignacy Witkiewicz
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) staromodnego
c) mającego talent malarski
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „ojcem”
b) „bratem”
c) „synem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) jawi się jako reformator
b) krytykuje konserwatyzm
c) mówi, że ma dość usypiania narodu
d) popiera chłopomanię
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Kasia
b) Basia
c) Isia
d) Lusia
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Krakowa
c) do Węgrzyc
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy sięgał po czapkę
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) moda na stroje ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) rękodzieło ludowe
d) powierzchowna fascynacja chłopami
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) burmistrzu
c) wójcie
d) kupcu
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź zjawisk fantastycznych
c) zapowiedź chocholego tańca
d) zapowiedź oczepin
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) mądrości Polaków
b) potęgi Polaków
c) tchórzostwa Polaków
d) władzy Polaków
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Jasiek
b) Czepiec
c) Dziad
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) marazm
c) euforię
d) niechęć
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Mickiewicz
b) Chopin
c) Kościuszko
d) Słowacki
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) styczniowej
c) grudniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) twardo stąpa po ziemi
b) jest romantyczką
c) nie kocha swego męża
d) jest elokwentna i obyta
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Jasińskiego
b) Kilińskiego
c) Głowackiego
d) Kościuszki
Rozwiązanie

Tagi: