Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Inteligencja w Weselu:
a) czuje się lepsza niż chłopi
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Wernyhora
c) Chochoł
d) Rycerz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Jasińskiego
c) Kilińskiego
d) Kościuszki
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1830
c) 1863
d) 1848
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Krakowa
b) do Paryża
c) do Węgrzyc
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Dziad
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Stanisław Przybyszewski
c) Gabriela Zapolska
d) Zofia Nałkowska
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) pierwszy akt Wesela
c) drugi akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) chwila przywołania Chochoła
c) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
d) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) podczas tańców"
b) we własnym domy"
c) na weselu"
d) przy gościach"
Rozwiązanie


Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Maryny
c) Panny Młodej
d) Racheli
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „a”
b) „e”
c) „ó”
d) „ą”
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Pana Młodego
c) Dziennikarza
d) Poety
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) szlachty
b) mieszczaństwa
c) inteligencji
d) chłopstwa
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jacka Malczewskiego
b) Jana Matejki
c) Jana Stanisławskiego
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) wrony
b) sępa
c) szpaka
d) kruka
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) rewolucji kulturalnej w Chinach
b) powstania bokserów
c) wprowadzenia komunizmu w Chinach
d) wojny rosyjsko-japońskiej
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) marazm
c) euforię
d) niechęć
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) dług
b) poglądy Księdza
c) rozpijanie chłopów
d) ilość wódki na weselu
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopomanię
b) inteligencję
c) chłopów
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w lędźwiach
b) w oczach
c) w sercu
d) w głowie
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy sięgał po czapkę
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) rzeźbiarzem
c) pisarzem
d) dramaturgiem
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) wybaczenie
b) porozumienie
c) pojednanie
d) zemstę
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) wójcie
b) burmistrzu
c) sołtysie
d) kupcu
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) naturalistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) staromodnego
b) mającego talent malarski
c) interesującego się kulturą renesansu
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) tchórzostwa Polaków
b) władzy Polaków
c) potęgi Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) dar niebios
b) anioła
c) muzę
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Dziennikarz
c) Żyd
d) Radczyni
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) grudniowej
b) sierpniowej
c) styczniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) jawi się jako reformator
b) mówi, że ma dość usypiania narodu
c) popiera chłopomanię
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest romantyczką
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest elokwentna i obyta
d) nie kocha swego męża
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) pogańskie
c) Piastów
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) zielonkawego
b) białego
c) niebieskiego
d) jasnożółtego
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Kościuszko
b) Słowacki
c) Mickiewicz
d) Chopin
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) flecie
c) fujarce
d) organach
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź zjawisk fantastycznych
b) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
c) zapowiedź oczepin
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „synem”
c) „ojcem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) eklektyzmu
b) dekadentyzmu
c) moralizmu
d) naturalizmu
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu antycznego
b) dramatu szekspirowskiego
c) romantyzmu
d) pozytywizmu
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Lusia
b) Basia
c) Kasia
d) Isia
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Anny
c) św. Jadwigi
d) św. Heleny
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) rosyjski
b) berliński
c) moskiewski
d) pruski
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki rękodzieła
b) sztuki używanej
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki mody
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia powstania
c) rozpoczęcia poprawin
d) rozpoczęcia chocholego tańca
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) sierotą
b) szwagrem Gospodarza
c) synem Gospodarza
d) wnukiem Gospodarza
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w drugim i trzecim akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) radomska
c) grodzieńska
d) barska
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) R. Starzewski
b) K. Przerwa-Tetmajer
c) S. Wyspiański
d) T. Nosowski
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Jasiek
c) Kuba
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Jacka Malczewskiego
c) Włodzimierza Tetmajera
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) wiary
b) sporów
c) poddaństwa
d) nienawiści
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) jabłonkowanie
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) asybilacji
d) mazurzenia
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) moda na stroje ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Nos
b) Poeta
c) Żyd
d) Czepiec
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) w gospodzie
c) na dziedzińcu
d) przed kosciołem
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Marii Mikołajczykówny
c) Anny Mikołajczykówny
d) Jadwigi mikołajczykówny
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) kosę
c) buławę
d) złoty róg
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Sową
b) Bocianem
c) Puszczykiem
d) Krukiem
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) próżności
b) odpowiedzialności
c) ówczesnej mody
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
d) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Jakuba Szelę
c) Głowackiego
d) Piasta
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Gospodarz i Gospodyni
c) Nos i Marysia
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Haneczki
b) Racheli
c) Marysi
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Tagi: