Wesele
      Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) przy gościach"
b) podczas tańców"
c) na weselu"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Radczyni
b) Dziad
c) Dziennikarz
d) Żyd
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Jadwigi
b) św. Brygidy
c) św. Anny
d) św. Heleny
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym i ostatnim akcie
b) w drugim i trzecim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) wszechstronnie uzdolnionego
b) staromodnego
c) interesującego się kulturą renesansu
d) mającego talent malarski
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) niechęć
b) pobudzenie
c) euforię
d) marazm
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) sporów
b) nienawiści
c) poddaństwa
d) wiary
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 16 lat
b) 12 lat
c) 18 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1863
c) 1848
d) 1830
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki mody
Rozwiązanie


Córeczka Gospodyni to:
a) Basia
b) Lusia
c) Kasia
d) Isia
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) dar niebios
b) muzę
c) anioła
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Haneczki
b) Marysi
c) Racheli
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) patriotyzmu
b) ówczesnej mody
c) odpowiedzialności
d) próżności
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Jana Matejki
b) Włodzimierza Tetmajera
c) Stanisława Wyspiańskiego
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) grodzieńska
b) radomska
c) barska
d) targowicka
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Hetman
c) Wernyhora
d) Chochoł
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Jasińskiego
b) Kościuszki
c) Głowackiego
d) Kilińskiego
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) sierotą
b) wnukiem Gospodarza
c) synem Gospodarza
d) szwagrem Gospodarza
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) grudniowej
c) styczniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) na dziedzińcu
c) w gospodzie
d) przed gospodą
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) szpaka
b) kruka
c) sępa
d) wrony
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) szlachty
c) inteligencji
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) berliński
b) pruski
c) moskiewski
d) rosyjski
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Jasiek
c) Dziad
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy gnał przez pola
b) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy sięgał po czapkę
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Bronowic
b) do Krakowa
c) do Paryża
d) do Węgrzyc
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Puszczykiem
c) Krukiem
d) Sową
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) jabłonkowanie
b) asybilacji
c) mazurzenia
d) palatalizacji indoeuropejskiej
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź chocholego tańca
c) zapowiedź oczepin
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Kuba
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Gospodarz i Gospodyni
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Nos i Marysia
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia powstania
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) rozpoczęcia poprawin
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „synem”
b) „bratem”
c) „ojcem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) moda na stroje ludowe
b) powierzchowna fascynacja chłopami
c) rękodzieło ludowe
d) stosunek chłopów do ziemi
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) burmistrzu
b) wójcie
c) kupcu
d) sołtysie
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) białego
b) jasnożółtego
c) niebieskiego
d) zielonkawego
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Dziennikarza
b) Poety
c) Nosa
d) Pana Młodego
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Głowackiego
b) przyjaciela
c) Jakuba Szelę
d) Piasta
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest elokwentna i obyta
b) twardo stąpa po ziemi
c) nie kocha swego męża
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Matejki
b) Jacka Malczewskiego
c) Józefa Mehoffera
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Mickiewicz
b) Kościuszko
c) Słowacki
d) Chopin
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) naturalizmu
c) eklektyzmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) inteligencję
c) chłopomanię
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) organach
b) flecie
c) skrzypcach
d) fujarce
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) naturalistycznego
b) impresjonistycznego
c) realistycznego
d) ekspresjonistycznego
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) T. Nosowski
c) S. Wyspiański
d) R. Starzewski
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) pogańskie
c) Piastów
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) złoty róg
b) lirę
c) buławę
d) kosę
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) powstania bokserów
d) wprowadzenia komunizmu w Chinach
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Zofia Nałkowska
b) Stanisław Ignacy Witkiewicz
c) Gabriela Zapolska
d) Stanisław Przybyszewski
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Racheli
b) Maryny
c) Zosi
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Poeta
b) Żyd
c) Nos
d) Czepiec
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) rozpijanie chłopów
b) ilość wódki na weselu
c) poglądy Księdza
d) dług
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ą”
b) „a”
c) „e”
d) „ó”
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) krytykuje konserwatyzm
c) jawi się jako reformator
d) popiera chłopomanię
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Anny Mikołajczykówny
c) Marii Mikołajczykówny
d) Jadwigi mikołajczykówny
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) dramaturgiem
c) rzeźbiarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
d) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
c) chwila przywołania Chochoła
d) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) zemstę
c) pojednanie
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w lędźwiach
c) w głowie
d) w sercu
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) nie zna kalendarza prac rolników
b) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) potęgi Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) pozytywizmu
b) dramatu szekspirowskiego
c) dramatu antycznego
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Tagi: