Wesele | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Wesele

Cechy dramatu Wyspiańskiego na przykładzie „Wesela”

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Dramat jako wielka synteza sztuk
Wyspiański twierdził, że na scenie, prócz warstwy literackiej, powinny współistnieć inne przejawy sztuki, takie jak malarstwo, muzyka czy poezja. Poruszał problemy walki narodowowyzwoleńczej, propagując w ten sposób rozwój dramatu narodowego.

Symboliczna wymowa
– prócz Wyspiańskiego w modernizmie tworzył ten rodzaj dramatu Stanisław Przybyszewski. W ich dramatach oprócz warstwy realnych, prawdopodobnych zdarzeń istniała także warstwa symboliczna. Tworzyła równoprawne i tak samo istotne tło utworu.

Przejawy dramatu symbolicznego w „Weselu”:

- akcja rozgrywa się w ciągu jednej nocy (noc listopadowa) i w jednym miejscu (bronowicka chata),

- równoległe wątki: realistyczno-obyczajowy (pokazanie relacji chłopów i inteligencją) oraz fantastyczno-symboliczny (przybycie na wesele zjaw),

- duża ilość symboli, wśród których wyróżniamy: widma i zjawy, przedmioty i sceny symboliczne,

- występowanie elementów muzycznych (tradycyjne polskie tańce) oraz plastycznych (obrazy malarskie, kolorowe stroje ludowe),

- wprowadzenie przejawów ludowości, czego przykłady obserwujemy w obrządkach weselnych (oczepin), mowie bohaterów dramatu (gwara małopolska stylizowana na podkrakowską wieś).

Wyspiański nawiązał do romantyzmu kompozycją i ludowością dramatu, jak również charakterem narodowowyzwoleńczym.

Szybki test:

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) listopadowej
c) grudniowej
d) styczniowej
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu antycznego
b) pozytywizmu
c) romantyzmu
d) dramatu szekspirowskiego
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Stanisław Przybyszewski
c) Gabriela Zapolska
d) Zofia Nałkowska
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Wesele” - streszczenie szczegółowe
Stanisław Wyspiański - biografia
Geneza „Wesela” Wyspiańskiego
Struktura dramatu (dramat realistyczny, obyczajowy, fantastyczny, psychologiczny, symboliczny, narodowy)
Czas i miejsce akcji w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego
„Teatr mój widzę ogromny”, czyli koncepcja teatru ogromnego
Stylizacja na gwarę w „Weselu”
Wydarzenia historyczne poruszone w „Weselu”
Cechy dramatu Wyspiańskiego na przykładzie „Wesela”
Zestawienia gości weselnych ze zjawami
Kalendarium życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego
Symbolika w „Weselu”
Nawiązanie do „Wesela” w kulturze
Najważniejsze cytaty „Wesela”
Premiera spektaklu „Wesele”
Bibliografia
Bohaterowie
Pan Młody - charakterystyka
Panna Młoda - charakterystyka
Gospodarz - charakterystyka
Bohaterowie „Wesela” i ich pierwowzory
Fantastyczne osoby dramatu
Chłopi i inteligencja w „Weselu”

Tagi: